Специфікація пакету юридичних послуг “Захист прав потерпілого від шахрайських дій”

Додаток №7  до Правил і Умов надання послуг від 09.03.2023 р.

У відповідності з даною специфікацією Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері права, перелік яких наводиться нижче, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в порядку і на умовах, передбачених Договором оферти. Сторони виходять з того, що Замовник надає Виконавцю об’єктивну і достовірну інформацію і в нього наявні усі документи, що мають значення по справі.

1.Перелік послуг

 • юридичний аналіз документів, веб-сайту  форекс-брокера, іншої інвестиційної платформи на предмет фактичної можливості здійснення заявленеї на сайті діяльності та ознак шахрайських дій щодо Замовника.
 • складання повідомлення про  злочин в адресу  органів досудового  розслідування з приводу шахрайства;
 •  складання (у разі необхідності) скарг, клопотань, заяв в адресу правоохоронних органів та  судів з приводу оскарження бездіяльності органів досудового  розслідування;
 • складання (у разі необхідності)  апеляційної скарги на рішення суду з приводу оскарження бездіяльності органів досудового  розслідування;
 • складання, (у разі необхідності) запитів в адресу правоохоронних, регулятивних та контролюючих органів.
 •  надання консультацій та письмових інструкцій  щодо  передачі  повідомлень,заяв, скарг  в адресу органів досудового  розслідування, судів.

2.Спосіб надання послуг

 • послуги надаються у вигляді готових документів та у формі дистанційного консультування Замовника.

3. Дії,які має вчинити Замовник

 • Замовник повинен заповнити  у електронному вигляді   Анкету клієнта за формою, яка встановлена Виконавцем і зберігається у профайлі Замовника, створеного Виконавцем  на хмарному сервісі Google Диск. 
 • Замовник повинен  передати Виконавцю всю наявну у нього інформацію щодо усіх обставин його справи, а так само надати документи згідно цього переліку:
 • деталізовані виписки банку за картковими транзакціями,пов’язаними з поповненням торгового рахунку трейдера;
 • заповнена Анкета Клієнта
 • скріншот особистого кабінету трейдера;
 • скріншоти історії виводу коштів;
 • скріншоти з листуванням в месенджерах з так званими “фінансовими аналітиками”;
 • Замовник має стежити за поштовою кореспонденцією, що надходить на його адресу з боку органів досудового слідства, судів правоохоронних, регулятивних та контролюючих органів та негайно передавати її Виконавцю.

Дії,які має виконати Виконавець.

 • Виконавець зобов’язується підготувати повідомлення про злочин або клопотання  про залучення до провадження як потерпілого, протягом одного тижня з моменту проведення Замовником оплати, та надання документів, перелічених у пункті  3  даної Специфікації.
 • Виконавець зобов’язується складати   та передавати  інші документи Замовнику у розумні строки, що дозволяють оскаржити той чи інший процесуальний документ.
 • Виконавець зобов’язується інформувати Замовника про суттєві зміни обставин, що виникли в ході надання послуг.
 •  У разі ненадання, або неповного надання  Замовником документів та/або інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань до надання необхідної інформації.

5.Окремі застереження,щодо порядку надання цих послуг

 • У випадку судового представництва, або запиту інформації, Виконавець має право залучати для надання послуг за цим договором третіх осіб (партнерів-адвокатів). При цьому Виконавець несе відповідальність за дії третіх осіб перед Замовником як за свої власні дії.
 • Виконавець має право користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб, з метою своєчасного та якісного виконання зобов’язань за Договором. Самостійно визначати склад фахівців, які надають послуги, і на свій розсуд розподіляти між ними роботу.
 • Виконавець не несе відповідальності за самовільні дії Замовника щодо предмету надання юридичних послуг.
 •  У разі ненадання, або неповного надання  Замовником документів та/або інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань до надання необхідної інформації.

5.Вартість послуг.

 • Вартість послуг за цим договором становить 8000 грн. (вісім тисяч) гривень.

ЗАМОВИТИ ДАНИЙ ПАКЕТ

Юридичний Центр