Специфікація пакету юридичних послуг “Врегулювання спору у сфері електронної комерції”

Додаток №7  до Правил і Умов надання послуг від 09.03.2023 р.

У відповідності з даною специфікацією Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері права, перелік яких наводиться нижче, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в порядку і на умовах, передбачених Договором оферти. Сторони виходять з того, що Замовник надає Виконавцю об’єктивну і достовірну інформацію і в нього наявні усі документи, що мають значення по справі.

Назва пакету: “Врегулювання спору у сфері електронної комерції”

Терміни та визначення, що використовуються в даному пакеті послуг

Спори у сфері електронної комерції – спірні ситуації між суб’єктами електронної комерції з приводу виконання договірних зобов’язань та повернення коштів  у разі оплати товарів/послуг безпосередньо на сайті (інтернет ресурсі) продавця з використанням банківської платіжної карти.

Суб’єкти електронної комерції: Продавці або постачальники послуг  будь-якої організаційно-правової форми, (в тому числі іноземні компанії), що ведуть електронну торгівлю на території України через мережу Інтернет, та  Споживачі, які придбавають у них товари  чи послуги,  шляхом вчинення  правочину через мережу Інтернет.

Електронна торгівля-господарська діяльність Продавців або Постачальників послуг у сфері електронної реалізації товарів чи послуг дистанційним способом Покупцям шляхом вчинення електронних правочинів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Банківська платіжна карта – платіжний інструмент, який був застосований  Покупцем для здійснення оплати на  інтернет-ресурсах Продавців або Постачальників послуг.

Опротестування транзакції – процес, за допомогою якого держатель банківської платіжної карти може вимагати повернення коштів, які були списані  з його банківської  баківської платіжної карти за продані товари (надані послуги)

 Держатель  банківської платіжної карти – фізична особа, на ім’я якої випущена платіжна картка

Опис пакету: Надання юридичних послуг держателям банківських платіжних карт,які звертаються  із заявками на  скасування платіжних операцій по оплаті товарів робіт, послуг, у зв’язку  з порушенням умов договору чи наданням неякісних товарів чи послуг. Пакет послуг включає в себе проведення дослідження укладеної угоди з Суб’єктом електронної комерції, консультацій та підготовку необхідних документів.

Перелік послуг:

 • Аудит сайту (інтернет ресурсу ) Суб’єкта електронної комерції
 • Аналіз угод, транзакцій та збір необхідної інформації
 • Консультації щодо процедури опротестування транзакцій
 • перевірка правильності заповнення  формулярів та оцифровка документів, зображень, які відносяться до  справи  згідно з вимогами міжнародних платіжних систем.
 • Підготовка необхідних документів  на підставі регламентів VISA International (розділ Cardholder Disputes and Chargebacks) та  MasterCard (розділ Chargeback Guide)
 • Підготовка та подання  (у разі необхідності) відповідних запитів регулюючим та правоохоронним органам
 • Аналіз документів, наданих банком, у випадках, коли відхилено вимоги держателя банківської платіжної карти в поверненні коштів
 • Підготовка документів за такими стадіями опротестування як: Pre-Arbitration та Arbitration
 • складання заперечень та претензій у разі відмови банку в подальшому продовженні диспуту.

Усі перелічені послуги надаються фахівцями Виконавця або із залученням третіх осіб. Послуги надаються Виконавцем до моменту повернення коштів по спірним транзакціям або відмови банку/платіжної системи (після 2-х звернень) у  подальшому розгляді  спору.

Юридичні послуги за цим пакетом юридичних послуг не надаються, а у разі їх акцепту  оплата повертається Замовнику  у разі, якщо:

 • оплата товарів/послуг Суб’єкта електронної комерції здійснювалась за допомогою банківського переказу в Україні 
 • оплата товарів/послуг  Суб’єкта електронної комерції здійснювалась  за допомогою  міжнародного переказу SWIFT  
 • оплата товарів/послуг Суб’єкта електронної комерції здійснювалась  за допомогою  міжнародного переказу SEPA
 • оплата товарів/послуг  Суб’єкта електронної комерції  здійснювалась через електронні гаманці платіжних системи або криптовалютних гаманців.
 • оплата товарів/послуг Суб’єкта електронної комерції здійснювалась шляхом переказу з однієї платіжної  карти на іншу
 • у разі якщо сума покупки (покупок) становить менше ніж 20 000 гривень
 • з моменту оплати оплата товарів/послуг Суб’єкта електронної комерції пройшло більше 540 днів
 • замовник самостійно подавав заяву щодо оскарження транзакцій в банк, і з моменту отримання відмови від банку пройшло більше 35  днів.

Послуги надаються   за  такими тарифами:

Назва тарифу Сума Базової винагороди (в грн.) Розмір Винагороди за позитивний результат вирішення спору (у відсотках від отриманих сум)
ТАРИФ №1

ЗАМОВИТИ
10 000 + 5% від отриманої суми
 ТАРИФ №2

ЗАМОВИТИ
8020 + 10% від отриманої суми
 ТАРИФ №3

ЗАМОВИТИ
7170 + 15% від отриманої суми
 ТАРИФ №4

ЗАМОВИТИ
6170 + 20% від отриманої суми
 ТАРИФ №5

ЗАМОВИТИ
5320 + 25% від отриманої суми
 ТАРИФ №6

ЗАМОВИТИ
 4470 + 30%  від отриманої суми
 ТАРИФ №7

ЗАМОВИТИ
3510 + 35% від отриманої суми
 ТАРИФ №8

ЗАМОВИТИ
2340 + 40%  від отриманої суми
 ТАРИФ №9

ЗАМОВИТИ
1730 + 45% від отриманої суми
 ТАРИФ №10*

ЗАМОВИТИ
10 + 50% від отриманої суми

*Примітка. У разі вибору ТАРИФУ №10, Замовник здійснює на користь Виконавця  переказ  верифікаційного платежу сумі 10 (десять) гривень. Даний платіж не є Базовою винагородою Виконавця, а виконує функцію акцепту оферти. Верифікаційний платіж повертається Замовнику упродовж трьох календарних днів після надходження його заяви.

*Увага! Тариф № 10 не пропонується і не може бути обраний Замовником, якщо його диспут стосується оплати послуг на сайтах азартних ігор (віртуальні казино, лотереї, ставки на спорт, ставки на події, тоталізатори, покер-руми,тощо.)

 

Юридичний Центр