Правила повернення грошових коштів

1.Преамбула

1.1.У разі оплати послуг Дочірнього підприємства “Юридичний центр”,надалі “Виконавець” через сайт https://ur-ua.com, фізична  стає Замовником.

1.2.Виконавець гарантує Замовнику повернення грошових коштів за придбану послугу/послуги за  його обгрунтованим запитом  у порядку визначеному цими Правилами.

2.Умови повернення коштів, оплачених за послуги Виконавця:

2.1.Повернення грошей можливе у  разі, якщо Замовник вирішив відмовитися від послуг Виконавця за своєю ініціативою і після їх оплати пройшло не більше, ніж 10 календарних днів.

2.2. Якщо,Замовник оплатив вартість послуги, але після  транзакції пройшло більше, ніж 10 календарних днів, у такому випадку повернення грошових коштів не допускається.

2.3.Якщо Замовник отримав консультацію, аналіз документів, онлайн-консультації і після цього вирішилв  відмовитися від послуг Виконавця – повернення здійснюється за вирахуванням 20% вартості оплачених послуг.

2.4.Якщо Замовник отримав  документи, підготовлені за участю Виконавця у будь-якій формі,що відносятся до  предмету договору Публічної оферти певної послуги, і після цього вирішив відмовитися від послуг – у такому випадку повернення грошових коштів не допускається.

2.5.Грошові кошти за у вигляді додаткової винагороди, сплаченої  Виконавцю  за позитивне вирішення судового, або іншого  спору на користь Замовника поверненню не підлягають.

2.6.У разі надання Замовником неповної, недостовірної або суперечливої інформації, яка вплинула на результати надання Послуг, Виконавець має право не повертати Замовнику оплату, здійснену за ці Послуги.

2.6. Якщо на сторінці купівлі та оплати послуги, або в Договорі публічної оферти певної послуги,  вказані інші умови повернення – пріоритет залишається за сторінкою купівлі та Договору публічної оферти певної послуги.

3.Оформлення запиту Замовником та порядок повернення грошових коштів

3.1.Для оформлення запиту на повернення, Замовник повинен направити запит на електронну пошту  Виконавця: info@ur-ua.com.  У запиті має бути бути вказано  прізвище та імя Замовника, назву оплаченої послуги та обгрунтовану причину повернення коштів.

3.2.Повернення оплати здійснюється протягом 14 робочих днів з моменту подачі заявки. У деяких випадках термін проведення повернення може бути продовжено до 30 робочих днів, якщо потрібна додаткова інформація.

3.3.У разі неможливості ідентифікації Замовника, як платника, Виконавець має право запросити підтвердження особи Замовника.

3.4. Виконавець може відмовити  у поверненні коштів, якщо Замовник не зможете підтвердити свій платіж належними доказами (квитанція, банківська виписка,тощо).

3.5. У разі оплати послуги засобами інтернет-еквайрингу, повернення грошових коштів проводиться на ту банківську картку, з яких здійснювалася оплата Замовником.

3.6.У разі оплати послуги банківським пеереказом, повернення грошових коштів проводиться Виконавцем за тими реквізитами, з  яких здійснювалася оплата Замовником.


Юридичний Центр