Специфікація пакету юридичних послуг “Стягнення боргу”

Додаток №2  до Правил і Умов надання послуг від 09.03.2023 р.

У відповідності з даною специфікацією Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері права, перелік яких наводиться нижче, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в порядку і на умовах, передбачених Договором оферти. Сторони виходять з того, що Замовник надає Виконавцю об’єктивну і достовірну інформацію і в нього наявні усі документи, що мають значення по справі.

Назва пакету: Стягнення боргу

Опис: Пакет “Стягнення боргів” – це комплекс юридичних послуг, який забезпечує стягнення заборгованості  на користь Замовника з приватних осіб та компаній. Пакет надає повний спектр послуг, включаючи перевірку боржника, аналіз документації, взаємодію зі сторонами, ведення переговорів, представництво в суді та стягнення боргу. Пакет розроблений для допомоги бізнесу та фізичним особам у відшкодуванні збитків, які вони понесли через неплатоспроможних боржників.

Склад послуг:

 1. Перевірка боржника:
  • Виявлення фактичної адреси та контактних даних боржника.
  • Перевірка наявності подібних боргів перед іншими кредиторами.
  • Оцінка ступеня ризику заборгованості.
 2. Аналіз документації:
  • Аналіз угоди про позику або договору.
  • Перевірка документів на дотримання вимог законодавства.
  • Встановлення чітких термінів виплати боргу.
 3. Взаємодія зі сторонами:
  • Ведення переговорів з боржником.
  • Узгодження графіка погашення боргу з боржником.
  • Комунікація з іншими кредиторами боржника.
 4. Представництво у суді:
  • Представництво та захист  прав клієнта у суді.
  • Подання доказів в суді.
 5. Стягнення боргу:
  • Спроби мирного стягнення боргу з боржника.
  • Виконавче провадження.
  • Представництво інтересів боржника у виконачому провадженні.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

НАЗВА ПОСЛУГИ 

Ціна в грн.

СТЯГНЕННЯ БОРГІВ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Проведення переговорів із боржником з метою досудового врегулювання боргу 2 500 ЗАМОВИТИ
Усна або письмова консультація 500 ЗАМОВИТИ
Правова експертиза документів 1 500 ЗАМОВИТИ
Комплексне вивчення обставин та матеріалів справи 3 000 ЗАМОВИТИ
Перевірка наявності подібних боргів перед іншими кредиторами. 1 500 ЗАМОВИТИ
Оцінка судової перспективи справи 2 500 ЗАМОВИТИ
Обговорення та погодження позиції у справі 1500 ЗАМОВИТИ
Досудове врегулювання спору 5 000 ЗАМОВИТИ
Підготовка пакету  документів та подання позову до суду 5 000 ЗАМОВИТИ
Складання відзиву на заперечення боржника, інших процесуальних документів 2 000 ЗАМОВИТИ
Представництво інтересів кредитора  в суді першої інстанції 12 000 ЗАМОВИТИ
Оскарження рішення суду в апеляційному провадженні 4 000 ЗАМОВИТИ
Представництво інтересів кредитора  в суді  апеляційної інстанції 6 000 ЗАМОВИТИ
Представництво інтересів кредитора  в суді  касаційної інстанції 10 000 ЗАМОВИТИ
Супровід виконавчого провадження 5 000 ЗАМОВИТИ
Оскарження дій/бездіяльності державного або приватного виконавця 2 500 ЗАМОВИТИ
Збір та пошук інформації щодо боржника 1 500 ЗАМОВИТИ
Побудова позиції щодо концепції стягнення 4 000 ЗАМОВИТИ
Організація явки  представника боржника для переговорів  8 000 ЗАМОВИТИ

СТЯГНЕННЯ БОРГІВ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Проведення переговорів із боржником з метою досудового врегулювання боргу 1 500 ЗАМОВИТИ
Збір та пошук інформації щодо боржника 1 000 ЗАМОВИТИ
Побудова позиції щодо концепції стягнення 2 500 ЗАМОВИТИ
Організація явки  боржника для переговорів 4 000 ЗАМОВИТИ
Стягнення боргів по рукописній розписці 12 000 ЗАМОВИТИ
Стягнення боргів по нотаріальній розписці 10 000 ЗАМОВИТИ
Досудове врегулювання спору 3 000 ЗАМОВИТИ
Судове стягнення боргу 15 000 ЗАМОВИТИ

 

Юридичний Центр