Політика конфіденційності

Приймаючи умови цієї Угоди, користувач дає свою згоду ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР, код ЄДРПОУ 32079270 (далі – Компанія) на збір, зберігання та обробку своїх персональних даних, зазначених шляхом заповнення веб-форм на сайті (далі – Сайт).


Стаття 1.Мета збору персональних даних – надання юридичних та інших супутних послуг, що надаються Компанією, і всього, що з ними пов’язано, за допомогою будь-яких засобів зв’язку, а також інформування користувача про пропозиції Компанії.

Стаття 2.Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується фізичної особи (громадянина), включно з ім’ям, прізвищем, по батькові, номером телефону, адресою електронної пошти, місцеперебуванням (місто, країна) та іншими отриманими від користувача персональними даними.

Стаття 3.Користувач також дає свою згоду на обробку та транскордонну передачу персональних даних  стороннім  організаціям для надсилання маркетингових та інформаційних розсилок Компанії.

Стаття 4.Підставою для опрацювання персональних даних є: Закон України «Про захист персональних даних».

Стаття 5.Під час обробки з персональними даними будуть здійснені такі операції: збирання, накопичення, зберігання, уточнення, передання, блокування, видалення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними згідно з метою, зазначеною в п. 1 і п. 2 цієї Угоди.

Стаття 6.Компанія зобов’язується не передавати отриману від Користувача інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання персональних даних третім особам, які діють на підставі договору з Компанією, для виконання зобов’язань перед Користувачем і тільки в рамках цієї Угоди.

Стаття 7.Обробка даних може здійснюватися як з використанням засобів автоматизації, так і без їх використання (у разі неавтоматичної обробки).При обробці персональних даних співробітники Компанії не обмежені в застосуванні способів їх обробки.

Стаття 8.Персональні дані зберігаються та обробляються до завершення всіх необхідних процедур. Згода може бути відкликана Користувачем або його представником шляхом направлення письмової заяви до Компанії електронною поштою. Користувач також може відмовитися від отримання електронних повідомлень, що надсилаються підрядною організацією Компанії, використовуючи посилання “Відписатися”, розташоване в кінці кожного листа.

Стаття 9.Користувач приймає політику використання файлів cookies, що використовується на Сайті, і дає згоду на отримання інформації про IP-адресу та інших відомостей про його активність на Сайті. При цьому, наведена інформація не використовується для встановлення о особи Користувача.

Стаття 10.Компанія під час обробки персональних даних вживає необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

Стаття 11.Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на веб сторінці за адресою: https://ur-ua.com/privacy-policy.html

Стаття 12.До цієї Політики і відносин між Користувачем і адміністрацією сайту, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України.

Стаття 13.Усі пропозиції або запитання з приводу цієї Політики слід направляти на електронну пошту: [email protected].

Юридичний Центр